Pieter Gerhaldus Valentijn (1890– 1959)

Pieter Gerhaldus Valentijn  

Polychrome koe geflankeerd door een Imari vaas en een middeleeuwse vaas, op de voorgrond een klein polychroom kalfje en hond, – Pieter Gerhaldus Valentijn (35 x 30 cm)

Pieter Gerhardus Valentijn werd op 7 april 1890 geboren te Monnikendam als zoon van de kapper Johan Va­lentijn en diens vrouw Trijntje Zwart. Zijn eerste vakonderwijs kreeg hij op 13-jarige leeftijd aan de Gemeentelijke Tekenschool te Edam, en hij zette zijn scholing voort aan de RijksNormaalschool voor Teken onderwijzers te Amsterdam, waaraan hij in 1909 de akte M1 en in 1910 de akte M2 behaalde.

Pieter Gerhaldus Valentijn:

 

Als schilder was hij een typische atelierkunstenaar, weliswaar trok hij er graag op uit met een schetsboekje op zak, om snel vast te leggen wat hem onderweg trof, maar met de schildersezel aan de slootkant of in een straatje zag men hem eigenlijk nooit. Het was een feit, dat hij er niet tegen kon dat anderen over zijn schouder zijn werken gadesloegen, maar of dat de enige reden was, is onbekend, zeker is dat zijn schilderijen in het atelier ontstonden. Dat had ook nadelen, binnen gaf hij zijn onderwerpen de kleuren van zijn herinnering soms geleid door grove aanduidingen in zijn schets ‘rood’, ’donkergroen’ zijn kleurstellingen kregen daardoor een zekere eigengereidheid en voor het gevoel was zijn kleurgevoel niet de sterkste zijde van zijn talent. Het beste slaagde hij nog bij zijn stillevens, maar die zag hij dan ook al schilderend voor zich, zijn liefde voor antieke voorwerpen liep parallel met zijn hartstocht om ze te schilderen, hij beleefde de voorwerpen emotioneel en verdiepte die beleving door ze liefdevol en nauwkeurig af te beelden.

 

 

 

 

Antieke voorwerpen Westerwald kruik, imari bord en zeeschelp – Pieter Gerhaldus Valentijn (33 x 27.5 cm)

Stilleven Westerwald kruik en schaal met uien – Pieter Gerhaldus Valentijn (30 x 20 cm)