Martin-Jan van Santen

Ridder Dolf  getekend in de het stripboek De Avonturen van Ridder Roosje.
Martin-Jan van Santen 2008

Martin-Jan van Santen studeerde in 1992 af aan de Constantijn Huygens Hogeschool voor de Kunsten in Kampen. Na een periode van werken en wonen op verschillende plaatsen keerde hij uiteindelijk terug naar Kampen, waar hij als zelfstandig schilder actief is. Hij is de geestelijk vader van de White Cowboy en De Avonturen van Ridder Roosje een stip die wekelijks in een Huis aan Huisblad verscheen en waarvan in 2008 een stripboek is uitgegeven.

Kunstschilder Martin-Jan van Santen :

Na een carrière van tien jaar als animatiekunstenaar, tekenaar en regisseur, hij besloot hij in 2007 eindelijk om zich te concentreren op het schilderen, iets waar hij al lang naar verlangde. Het thema dat hij jarenlang verkende en dat hem nog steeds fascineert, het mannelijk naakt, blijft een belangrijk onderdeel van zijn artistieke output, maar het onderwerp evolueerde. Landschappen, stillevens, portretten en vele andere moeilijk te categoriseren motieven werden een inspiratiebron. Licht en kleur zijn van essentieel belang, en de textuur van de verf zelf is cruciaal voor het uiteindelijke resultaat en verraadt nooit zijn kenmerkende hand. Misschien wel het belangrijkste kenmerk is het effect van licht in zijn schilderijen. Vrijwel altijd gebruikt hij licht op een opvallende manier: soms spectaculair, soms ingetogen en sfeervol. Soms is licht zo essentieel dat het een op zichzelf staand onderwerp wordt, belangrijker dan wat er ook wordt afgebeeld. Van Santen heeft geen belang bij het maken van maatschappelijke statements of het hervormen van kunst. Hij schildert gewoon zoals hij schildert. Waar het voor hem om gaat, is een eerlijke, ruimdenkende benadering van het onderwerp. Hij zoekt naar de kern van de zaak, de essentie. Het resultaat moet op zichzelf kunnen staan, los van de werkelijkheid, de oorspronkelijke inspiratiebron.