Louis Derijks (1929-2020)

Louis Derijks

Louis Derijks, geboren in 1929 te Aalst (gemeente Waalre), heeft zijn vorming tot monu­mentaal kunstenaar gekregen aan de Middelbare Kunstnijverheidsschool ‘Kunstoefening’ te Arnhem, waar hij na vier jaar als glazenier vertrekt en zich in de praktijk verder bekwaamt.

Louis Derijks:

 

Na zijn studie heeft hij in Frankrijk en Italië rondgezworven en woont vanaf 1953 in Eindhoven. Dertig jaar lang is hij omwille van den brode parttime tekenleraar te ‘s-Hertogenbosch, Nijmegen en Eindhoven, en vervolgens parttime docent aan de Acade­mie voor Industriële Vormgeving Eindhoven en Academie St. Joost te Breda. Op een breed terrein van de beeldende kunst heeft hij als tekenaar, illustrator, ontwerper van gelegen­heidsdrukwerk, glazenier en ruimtelijk vormgever opdrachten uitgevoerd. Als vrij kunstschilder schildert hij aanvankelijk religieuze voorstellingen, portretten, stil­levens en landschappen. Na 1965 is zijn werk overwegend abstract en zijn schilderijen veeleer het resultaat van een meditatieve instelling en bezigheid, waarbij hij voor zichzelf tot essentiële levensvragen probeert door te dringen. Gevoelsbeelden in een kalligrafisch tekenschrift en/of handschrift al dan niet met assemblage- of collagetechnieken gecom­bineerd zijn het voor de beschouwer zichtbare antwoord.

 

Ruiters -Louis Derijks 1960 (80 x 60 cm)

Gesigneerd detail van het voorblad uit: Louis Derijks Bezinning & Verstilling (ISBN 90-72478-34-7)